Polytika prywatnosci i Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 § 1 DEFINICJE

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.citycredits.pl

Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 Administrator - firma Cityads Media Polska Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17/11, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5252660016, o nadanym numerze REGON: 362537490, zarejestrowana w XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000576058, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 § 2 RODZAJE COOKIES

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 § 3 DANE OSOBOWE

Użytkownik w celu skorzystania z formularza kontatowego powinien wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie danych osobowych. Również w korespondencji z Administratorem, Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Administratorowi udzielenie odpowiedzi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego.
 Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy kontaktowych lub udostepni Administratorowi, lub poda w korespondencji z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Administratorem danych osobowych jest spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000576058 o nazwie Cityads Media Polska Sp. z o.o.

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawieranej między Administratorem a innymi podmiotami.

Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą:

• Dostawcy narzędzi do analityki ruchu, w tym badania preferencji użytkowników;
 • Dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu;
 • Podmioty zajmujące się usługami hostingowymi (przechowywaniem) serwisu;

Dane osobowe będą przekazywane firmie Google Inc., która jest operatorem narzędzia Google Analytics, monitorującego zachowania użytkowników w Serwisie, w tym aktywność użytkowników wchodzących w interakcje z reklamami w ramach sieci reklamowej Google.

Dane osobowe będą przekazywane również Facebook Ireland Ltd., która jest operatorem narzędzia analitycznego Facebook Pixel (Piksel Facebooka), które pomaga mierzyć skuteczność reklam oraz monitoruje zachowania użytkowników na Stronie oraz dostosowuje treść reklam do preferencji Użytkowników.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego wniosku do Administratora.

Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo do skorzystania z instytucji prawa do zapomnienia i całkokowitego usunięcia jego danych osobowych.

Administrator jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w kwestii ochorny, zmiany, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawa do zaponienia oraz innych kwestii dotyczących ochrony danych osobowych każdemu użytkownikowi, którego dane dotyczą, pod adresem email: citycredits@citycredits.pl. Administrator udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane mu pytania, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora, jak również w celach marketingowych polegającym na promocji przekazów reklamowych oraz usług własnych, jak również podmiotów współpracujących z Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb marketingowych, analitycznych i statystycznych związanych z ustaleniem zainteresowań Użytkownika, w tym dla potrzeb dostosowania treści Serwisu (w tym reklam) do preferencji Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz podmiotów współpracujących z Administratorem.

Dane osobowe przetwarzane w zakresie działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich przetwarzania przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 § 4 BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu - osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 5 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

 § 6 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
 Google Analytics
 Google AdSense
 Google AdWords
 Google+
 Facebook
 Youtube

 § 7 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

 § 8 WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 § 9 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

 § 10 LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach lub preferencjach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych operatora serwerowego. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1. czas nadejścia zapytania
 2. czas wysłania odpowiedzi
 3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik
 6. informacje o przeglądarce użytkownika
 7. informacje o adresie IP

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów związanych z bezpiecznym i funkcjonalnym administrowaniem Serwisu lub serwerów.

§ 11 UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby oraz na zasadzie odpowiednich przepisów prawa polskiego.

Operator Serwisu w określonych okolicznościach może mieć obowiązek udzielenia informacji o zebranych przez Serwis danych upoważnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów.

§ 12 Informacje na stronie internetowej

Strona publikuje dane referencyjne dotyczące pożyczek i kredytów pobranych z otwartych źródeł. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich niezgodność. Dokładne warunki sprawdzajcie z instytucjami pożyczkowymi przy złożeniu wniosku o pożyczkę.

Konsekwencje braku spłaty pożyczki

Konsekwencją braku spłaty pożyczki może być:

- naliczenie odsetek karnych, (od 1,3% do 10% dziennie),

- wysłanie płatnych upomnień, wezwań i monitów, (od 13pln do 1000pln),

- wpisanie na listę dłużników i Biura Informacji Kredytowej,

- postępowanie sądowe i komornicze,

- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej.Zalecamy dokonanie płatności w dniu otrzymania przypomnień. Spłacając zadłużenie w terminie, tworzysz dobrą historię kredytową, która zwiększa twoje szanse na uzyskanie pożyczki na korzystniejszych warunkach.

Przykładowe warunki uzystkania pożyczki

Przykład obliczenia pożyczki: za kwotę 5000 złotych na okres 12 tygodni z RRSO 512,99% miesięcznie zapłacisz 2237,02 złotych. Koszt pożyczki wynosi 33,65% od kwoty pożyczki. Łącznie zapłacisz 6711,06 złotych. Całkowity koszt pożyczki wyniesie w takim przypadku 1711,06 złotych.

W przypadku darmowej pożyczki RRSO wynośi 0%.

U niektórych pożyczkodawców możesz uzyskać pierwszą pożyczke z darmo (RRSO wynośi 0%)

CityCredits to porównywarka służąca do symulacji kosztów pożyczek i ich rzetelnego porównania. Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.). Wiążące warunki udzielenia kredytu lub pożyczki zostaną przedstawione przez właściwą firmę lub bank w trakcie zawierania umowy.

Podane dane na stronie są danymi referencyjnymi, z których niektóre dane mogą stać się nieaktualne. Dokładne warunki sprawdzajcie z instytucjami pożyczkowymi przy złożeniu wniosku o pożyczkę.